Dokumentation for omfattende fusk og svindel i forbindelse med dommeres bijobberi sent til Folketinget

Print Version
Danske dommere bijobber som aldrig før, men har hidtil argumenteret imod et politisk indgreb ved at kræve, at der bliver fremlagt eksempler på sager, hvor det omfattende bijobberi har resulteret i dårlig kvalitet eller fusk/svindel ved domstolene. Med en dokumentation bygget på over 50 konkrete afgørelser er der nu fremlagt eksempler.

Folketinget
Folketinget
Med dokumentationen som grundlag gentages Rigsrevisionens henstilling om, at Folketinget især forbyder højesteretsdommeres bijobberi
Med over 50 afgørelser som grundlag sendte Digital Marketing Support ApS Folketinget en redegørelse med dokumentation for bijobsdommerenes fusk og svindel ved domstolene og deres vildledning af Folketinget gennem lovforberedende udvalg.

Dokumentationen viser, at Folketinget og offentligheden bl.a. blev vildledt med opdigtede og falske rettigheder fra USA og ført bag lyset i et forsøg på at dække over en vel organiseret finansiel- og cyberkriminalitet i forbindelse med nogle dommeres bijobberi, og at domæneloven blev vedtaget på falsk grundlag.

Forbud mod højesteretsdommeres bijobberi

Rigsrevisionen
Rigsrevisionen
Rigsrevisionen har for længst anbefalet og foreslået, at Folketinget især forbyder højesteretsdommeres bijobberi
Med dokumentationen som grundlag gentages Rigsrevisionens tidligere henstilling om, at Folketinget især forbyder højesteretsdommeres bijobberi, idet eksemplerne tyder på, at det snarere er fusk og svindel ved domstolene end dygtighed og flid, som nogle af dommerne tjener deres bijobsmillioner på.

Tusindvis af borgere og virksomheder er blevet snydt og bedraget med opdigtede og falske rettigheder fra USA og franarret penge, formuegoder og rettigheder på internettet mens bijobsnetværket bag en vel organiseret økonomisk- og cyberkriminalitet høvler millioner ind på deres konti.

Bijobsnetværket tæller bl.a. embedsmænd og dommere fra højesteret og landsret, hvilket har gjort det ekstra besværligt at komme svindlen til livs.

Det er sågar lykkedes for netværket flere gange - når medlemmerne agerer dommere og "eksperter" og indtager afgørende poster i lovforberedende udvalg - at dække sig ind ved at vildlede Folketinget til at vedtage love på falske og svigagtigt grundlag.

Vildledte Folketinget gennem udvalgsarbejde

Højesteretsdommer Jon Stokholm
Højesteretsdommer Jon Stokholm
Domæneudvalget ledet af højesteretsdommer Jon Stokholm vildledte Folketinget med opdigtede og falske rettigheder fra USA og en fiktiv overtagelse af kundeporteføljer
Dette skete i bl.a. domæneudvalget ledet af højesteretsdommer Jon Stokholm og prof. dr. jur. Mads Bryde Andersen, hvor de som bagmænd til den private forening DIFO's opdigtede rettigheder fra USA i forhold til landekodedomænet ».dk« hvidvaskede de opdigtede rettigheder ved i domæneloven fiktivt at overdrage rettighederne til den danske stat for igen gennem domæneloven eksklusivt at få rettighederne retur til administration. Derefter fortsatte de at høvle millioner ind på deres konti, via licensindtægter for salg af de opdigtede rettigheder fra USA.

At det er gået så vidt, at Folketinget bliver ført bag lyset og vildledt til at vedtage love på grundlag af opdigtede og falske rettigheder for at dække over organiseret økonomisk kriminalitet, kan henføres til det omfattende bijobberi og afhængighedsforhold til bijobs, der eksisterer hos mange af landets dommere og "eksperter".

Embedsmænd i Erhvervs- og Vækstministeriet vildledte Folketinget til at vedtage den reviderede domænelov på grundlag af falske og opdigtede oplysninger selvom de udmærket vidste, at oplysningerne var urigtige og at der var tale om et forsøg på at dække over en velorganiseret økonomisk- og cyberkriminalitet i forbindelse med nogle dommeres bijobberi.

Snydt og bedraget og franarret penge og rettigheder på internettet

ISP'erne leverer domænenavne til deres kunder
ISP'erne leverer domænenavne til deres kunder
Internetleverandører og registranter af .dk-domænenavne blev snydt og franarret penge og rettigheder på internettet
Både internetleverandører og registranter af .dk-domænenavne blev snydt og franarret penge, formuegoder og rettigheder på internettet.

Registranterne mistede deres rettigheder som ejere af deres domænenavne, som de ifølge domæneloven kun har »til låns«, og dette kun på de vilkår, som den private forening DIFO og bagmændene til enhver tid har fastsat.

Internetleverandørerne mistede deres rettigheder som ejere af deres kundeporteføljer, og er ifølge domæneloven kun »forhandlere/mellemhandlere« af DIFO's og den danske stats rettigheder fra USA. Også dette kun på de vilkår, som den private forening DIFO og bagmændene til enhver tid har fastsat.

Domæneloven bygger på opdigtede og falske rettigheder fra USA og lever ikke op til de retsstatsprincipper, der gælder indenfor EU og i Danmark.

Skadevirkningen af dommernes omfattende bijobberi breder sig

Højesteret i København
Højesteret i København
Landets højborg for bijobberi. Her lægger dommerne navn til hvad som helst - bare det giver bijobs og vennetjenester
Skadevirkningen af dommernes omfattende bijobberi og afhængighedsforhold til bijobsleverandører er begyndt at brede sig til Folketingets og regeringens arbejde. Dette skal naturligvis stoppes og det er nødvendigt med et politisk indgreb.

Der er brug for en gennemgribende oprydning i dommernes bijobberi og i reglerne om deres habilitet. Et forbud mod højesteretsdommernes bijobberi kan være en god start.

Har du registreret et .dk-domænenavn, eller er du internetleverandør, er du blevet snydt og bedraget med opdigtede og falske rettigheder fra USA.

Som registrant har du ikke fået dit domænenavn »til låns«, hverken fra foreningen DIFO, organisationen ICANN, USA's regering eller den danske stat. Du ejer rettighederne til dit domænenavn og skal ikke betale nogen »licens« til den private forening DIFO.

Som internetleverandør ejer du den domænekundeportefølje du har opbygget. Du er ikke »forhandler« eller »mellemhandler« af hverken den danske stats eller den private forening DIFO's opdigtede rettigheder fra USA.

Baggrund:

Som internetleverandør har Digital Marketing Support siden 1997 udbudt domænenavne i formen xxx.co.dk, jf. strukturen anvendt i bl.a. England og Japan.

Foreningen DIFO blev stiftet i slutningen af 1999 af højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens daværende overbo på privatadressen i København, prof. dr. jur. Mads Bryde Andersen, som selv blev formand for DIFO, mens højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og kollegaen fra Dommerudnævnelsesrådet, landsdommer Kaspar Linkis, blev henholdsvis formand og næstformand for DIFO's klagenævn.

Med opdigtede rettigheder fra USA og med en fiktiv overtagelse af internetleverandørernes kundeporteføljer via brancheforeningen FIL overtog højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, landsdommer Kaspar Linkis og prof. dr. jur. Mads Bryde Andersen retsstridigt kontrollen over domænenavnemarkedet i Danmark gennem foreningen DIFO og oprettede et monopol bygget på et såkaldt »Sole registry System«.

I årevis har foreningen DIFO påstået, at retten til at udbyde domænenavne i Danmark, herunder domænenavne i formen xxx.co.dk, tilfalder foreningen, som flere gange forgæves har forsøgt at tvangsovertage udbuddet af domænenavne i formen xxx.co.dk.

I kølvand på et forbud nedlagt af Østre Landsret, mod DIFO's beslutning om at tvangsovertage co.dk, intervenerede den daværende videnskabsminister Helge Sander og nedsatte et lovforberedende udvalg ledet af DIFO's tidligere advokat, højesteretsdommer Jon Stokholm, og DIFO's formand, prof. dr. jur. Mads Bryde Andersen.

Gennem omfattende retssager blev det bid for bid dokumenteret, at samtlige af DIFO's påståede rettigheder i forhold til ».dk«, som bl.a. blev lagt til grund for domæneloven, var opdigtede og falske.

Domæneloven hviler på falske rettigheder fra USA og på DIFO's fiktiv overtagelse af internetleverandørers kundeportefølje. Folketinget blev ganske enkelt vildledt, og mange borgere og virksomheder snydt og bedraget med fuprettigheder fra USA.

For information om domænenavne i formen xxx .co.dk henvises til hjemmesiden http:// www.dansk.net.

Emne: Dokumentation for omfattende fusk og svindel i forbindelse med dommeres bijobberi sent til Folketinget
Organisationer: Folketinget
Steder: Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Dokumentation:
Et brev til Folketinget, hvor medlemmerne anmodes om at træffe en politisk beslutning og forbyde højesteretsdommeres bijobberi     Skadevirkningen af dommernes omfattende bijobberi og afhængighedsforhold til bijobsleverandører er begyndt at brede sig til såvel Folketingets som regeringens arbejde. Love og beslutninger er blevet vedtaget på falsk grundlag. Dette skal naturligvis stoppes og det er nødvendigt med et politisk indgreb. Der er brug for en gennemgribende oprydning i dommernes bijobberi og i reglerne om deres habilitet.
 
Redegørelse med dokumentation for omfattende fusk og svindel i forbindelse med dommeres bijobberi     Redegørelse med dokumentation for omfattende fusk og svindel i forbindelse med dommeres bijobberi. Med dokumentationen som grundlag gentages Rigsrevisionens tidligere henstilling om, at Folketinget især forbyder højesteretsdommeres bijobberi.
 
Foreningen DIFO's driftsoverenskomst med DK Hostmaster A/S     En selvkontrahering underskrevet af de samme personer på begge sider af bordet, Mads Bryde Andersen og Martin von Haller Grønbæk, hvor DIFO »efter delegering fra ICANN/IANA … uddelegerer sine kompetencer til at delegere domænenavne under .dk« til DK Hostmaster A/S
 
DK Hostmaster A/S' svar på ofte stillede spørgsmål, med bl.a. følgende spørgsmål og svar: »Hvordan har DK Hostmaster A/S fået retten til .dk – og hvor kommer denne ret fra?«     DK Hostmaster A/S: »Svaret på dette spørgsmål må hentes i USA, hvor ICANN (s.d.) har sin oprindelse. ... I februar 2000 traf ICANN afgørelse om at DIFO, skulle indtræde som registrant for .dk. Afgørelsen blev truffet efter høring hos Forskningsministeriet. DIFO har derefter indsat DK Hostmaster A/S som administrator af DIFO’s rettigheder.«
 
Forskningsministeriets brev af 8. juli 1998 til ISP'ernes brancheforening, Foreningen af Internet Leverandører (FIL), vedr. »omorganisering af den danske hostmaster-funktion«     Forskningsministeriet havde hverken de fornødne juridiske rettigheder til ».dk« eller hjemmel til at kunne bestemme over ISP'ernes produkter og ydelser som f.eks. domænenavne, og opfordrede derfor ISP'erne om at regulere sig selv via en overenskomst, en rammeaftale kaldet »Memorandum of Understanding (MoU)«, mellem alle relevante aktører.
 
Udskrift fra IANA's administratordatabase for ».dk« topdomænet, udtaget den 16. november 1996.     Dokumentet viser, at det pr. den 16. november 1996 var selskabet DKnet, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, der var administrator for ».dk« og var registreret i administratordatabasen hos IANA i USA. Det var således ikke ISP'ernes brancheforening, Foreningen af Internet Leverandører (FIL), der var administrator for ».dk« eller var registreret i administratordatabasen.
 
Udskrift fra IANA's administratordatabase for flere landekodedomænenavne, udtaget i 1999     Dokumentet viser, jf. side 6, at det pr. 26. august 1999 var DK Hostmaster A/S, der var administrator for ».dk«. Af bilag 6 side 4 fremgår det, at DKnet A/S pr. 29. maj 1998 foretog navnforandring til DK Hostmaster A/S. Dokumentet viser, at pr. den 26. august 1999 var det stadig DKnet A/S - under navnet DK Hostmaster A/S - og ikke brancheforeningen FIL, der var administrator for ».dk« og var registreret i administratordatabasen.
 
Selskabsudskrift for DKnet A/S, CVR nr. 18 01 37 46     Selskabsudskrift for DKnet A/S, CVR nr. 18 01 37 46. Den 29. maj 1998 ændrede selskabet sit navn til DK Hostmaster A/S. Den 19. januar 2000 ændrede selskabet sit navn til Aktieselskabet af 7. december 1999.
 
Selskabsudskrift for DK Hostmaster A/S, CVR nr. 24 21 03 75, skuffeselskabet A/S PSE nr. 5516 af 1. juli 1999     Her fremgår det, at skuffeselskabet blev stiftet den 1. juli 1999 af ApS108426 VX 10.312 ApS, c/o Advokatfirmaet Stakemann, og at selskabet den 13. januar 2000 ændrede sit navn til DK Hostmaster A/S.
 
Årsregnskab for DK Hostmaster A/S, CVR nr. 24 21 03 75, (skuffeselskabet A/S PSE nr. 5516 af 1. juli 1999), med ledelsens årsberetning for perioden 1. juli 1999 - 31. december 2000.     Her fremgår bl.a., at skuffeselskabet blev købt af foreningen DIFO, med lånte 500.000 kr. i Unibank, og at skuffeselskabet købte de 2 UNIX-maskiner som DKnet A/S anvendte til at være administrator for ».dk« og overtog aktiviteterne fra DKnet A/S i efteråret 1999.
 
Årsregnskab for foreningen DIFO, med ledelsens årsberetning for perioden 1. juli 1999 - 31. december 2000     Her fremgår bl.a., at en stor del af DIFO’s arbejde har drejet sig om udformningen af regler, at det regelsæt DIFO overtog (fra ???) havde en række mangler, som DIFOs bestyrelse mente burde rettes, at DIFO som nydannelse etablerede et Klagenævn for Domænenavne, at højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kasper Linkis blev udpeget som nævnets formand og næstformand

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.