Mads Bryde Andersen, juraprofessor på Københavns Universitet, formand for Radio- og tv-nævnet, stifter og mangeårig formand for foreningen DIFO, næstformand for Helge Sanders domæneudvalg, voldgiftsdommer

Print Version
Afsløret i omfattende organiseret svindel, bedrageri, bestikkelse, korruption og forsøg på at dække over organiseret svindel og bedrageri.

Mads Bryde Andersen, prof., Københavns Universitet
Mads Bryde Andersen, prof., Københavns Universitet
Solgte licens for opdigtede rettigheder og bedrog for millioner. Danmarks Victor Lustig. Organiserede omfattende svindel og købte sig beskyttelse hos dommere.
Juraprofessor på Københavns Universitet Mads Bryde Andersen og hans tidligere underbo på privat adressen, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, var ledende medlemmer af et hemmeligt netværk knyttet via Københavns Universitet og Dansk Forening for Voldgift.

I 1999-2000 fik Mads Bryde Andersen et online bijob som voldsgiftdommer hos det canadiske firma eResolution, og fik på den baggrund et nærmere kendskab til domænenavnes betydelige økonomiske værdi, idet domænenavne på dette tidspunkt blev handlet for millioner af dollars.

Som ledende aktør og formidler af bijobs til andre jurister fik Mads Bryde Andersen sine bijobskolleger og samarbejdspartnere til at gå med på hans plan om at tjene penge på domænenavne i Danmark.

Han stiftede foreningen DIFO og inviterede flere af sine venner i ledelsen.
Sammen med bl.a. højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, landsdommer Kaspar Linkis og advokat Jon Ulrik Stokholm påstod de, at deres forening havde fået delegeret rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra den amerikanske organisation ICANN.

De finansierede foreningen DIFO og egne ekstraindtægter ved at svindle sig til værdifulde domænenavne, som de enten videresolgte til højestbydende eller overdrog til deres forbindelser mod vennetjenester.

De gjorde gældende, at deres forening havde fået kompetencer til at kunne fastsætte regler om inddragelse og sletning af domænenavne i Danmark, og at foreningen havde besluttet at inddrage flere generiske domænenavne, herunder især co.dk, der på dette tidspunkt var vurderet til en meget høj markedsværdi.

Ud over deres indtægter fra tvangsovertagelser af værdifulde domænenavne fra retmæssige ejere, som de videresolgte på auktion, stillede Mads Bryde Andersen og hans venner krav om registranters betaling af årlige licensafgifter til deres forening, DIFO, for foreningens påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN.

Som forklaring på foreningens påståede rettigheder til domænenavne i Danmark henviste Mads Bryde Andersen, Lene Pagter Kristensen og Jon Ulrik Stokholm til internettets oprindelse fra USA.

De gjorde gældende, at den amerikanske regering havde indgået et aftalememorandum med ICANN, og at DIFO efter en aftale med ICANN havde fået delegeret rettigheder og kompetencer i forhold til topdomænenavnet ".dk" og domænenavne i Danmark, og at DIFO derefter havde indsat DK Hostmaster A/S som administrator af DIFO’s rettigheder.

De gjorde gældende, at DIFO havde fået »mandat« og »kompetence« og »retten« og »magtposition (…) til at kunne træffe beslutninger om at inddrage, overdrage eller slette domænenavne registreret under .dk domænet«, som DIFO mente at have »fået tildelt af ICANN«.

De gjorde gældende, at DIFO var »registrant« og »indehaver« af .dk topdomænet, og at »DIFO’s kompetence« skulle været bygget på »et utvivlsomt, koncessionslignende retsgrundlag« fra ICANN.

Til støtte for deres synspunkter henviste Mads Bryde Andersen, Lene Pagter Kristensen og Jon Ulrik Stokholm til en række dokumenter, som de havde indhentet fra Internettet, bl.a. aftalememorandummet af 25. november 1998 mellem ICANN og USA’s regering.

De henviste derudover til en påstået aftale mellem foreningen DIFO og brancheforeningen FIL, og påstod, at DIFO havde overtaget en kundeportefølje fra brancheforeningen FIL.

Mads Bryde Andersen, Lene Pagter Kristensen og Jon Ulrik Stokholm gjorde gældende, at foreningen FIL havde indgået aftaler med samtlige registranter af domænenavne med endelsen ".dk", og at DIFO havde overtaget FILs rettigheder og kompetencer i henhold til disse aftaler.

Det hele har dog vist sig at være opdigtet og det pure opspind.

Hverken den påståede delegation af rettigheder og kompetencer fra ICANN til DIFO eller den påståede overtagelse af kundeportefølje fra brancheforeningen FIL har vist sig at have noget som helst med virkeligheden at gøre.

Foreningen DIFO har ikke, som det ellers er hævdet af Mads Bryde Andersen, Lene Pagter Kristensen og Jon Ulrik Stokholm, fået delegeret nogle som helst rettigheder eller kompetencer fra ICANN.

Foreningen DIFO var - og er stadig - en VL–gruppelignende forening, som alene har haft de samme rettigheder og kompetencer som en hvilken som helst anden forening i Danmark.

Foreningen DIFO udbyder en voldgiftslignende service, men har ikke indgået nogen samarbejdsaftale med ISP’erne om, at ISP'erne skulle formidle voldgiftservicen til ISP’ernes kunder.

Mads Bryde Andersen og hans bijobskolleger fra Dansk Forening for Voldgift kunne have tilbudt deres voldsgiftservices til ISP’erne, og anmodet ISP’erne om at indføre i deres respektive forretningsbetingelser, at domænenavnekonflikter kunne løses ved voldsgiftservices udbudt af foreningen DIFO, jf. i øvrigt de gældende principper for private klage- eller ankenævn, som dækker særlige brancher.

I stedet for at samarbejde med ISP’erne valgte disse ledende voldsgiftaktører at bedrage med opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN og med en fiktiv overtagelse af en påstået kundeportefølje fra brancheforeningen FIL.

Ved på den ene side at narre det globale internetsamfund og den amerikanske organisation ICANN til at tro, at det var ISP'erne i Danmark selv, der havde givet deres mandat til foreningen DIFO til at agere på vegne af ISP'erne i Danmark, og på den anden side, at narre ISP'erne i Danmark til at tro, at det var den amerikanske organisation ICANN, der havde tildelt foreningen DIFO de rettigheder og kompetencer, som foreningen har påstået at have fået delegeret fra ICANN, har Mads Bryde Andersen og hans voldsgiftsvenner skaffet sig adgang til en pengekasse, der genererer ca. 50 mio. kroner om året.

På denne måde har bijobsnetværket med flere højesteretsdommere manøvreret sig ind i en position i midten - mellem ICANN og internetsamfundet og ISP'erne i Danmark - og siden 1999 svindlet og bedraget på begge sider af bordet og uretmæssigt fået magt over ISP'erne i Danmark og opkrævet millioner af kroner i årlige licensbetalinger for fuldstændigt opdigtede rettigheder.

Den anvendte svindelmetode minder meget om svindelmetoden anvendt af bondefangeren Victor Lustig, der i 1920’erne formåede at sælge Eiffeltårnet til godtroende skrothandlere.

Mads Bryde Andersen og Jon Ulrik Stokholm og Lene Pagter Kristensen har bygget deres lukrative bijobsvirksomhed på grundlag af omfattende organiseret svindel og bedrageri, og har vildledt Folketinget til at vedtage en lov direkte bygget på svindel.

Mads Bryde Andersen og Jon Ulrik Stokholm og Lene Pagter Kristensen har anført, at domæneloven er en direkte kodifikation af de rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark, som foreningen DIFO havde påstået at have fået delegeret fra ICANN.

Domæneloven er altså den lovmæssige kodifikation af de fiktive rettigheder og kompetencer som Mads Bryde Andersen, Lene Pagter Kristensen og Jon Stokholm havde opdigtet for at franarre ISP’erne og deres kunder licensafgifter på domænenavne registeret i Danmark.

Ved domæneloven overdrog foreningen DIFO sine opdigtede rettigheder og position til den danske stat, som nu påstås fra ICANN at have fået delegeret de samme opdigtede rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

I den tilbagevendende diskussion om højesteretsdommernes indtægtsgivende bibeskæftigelse har Mads Bryde Andersen anført, at kritikken af dommernes bibeskæftigelse er uden sagligt grundlag, men alene hviler på noget følelsesmæssigt, at man misunder at nogen tjener ”for meget” og at man ønsker at konfiskere en betydelig del af det indtægtsgrundlag, som dommerne har skabt sig gennem års dygtighed og flid.

Som det imidlertid fremgår af den omfattende organiserede svindel, som Mads Bryde Andersen og bijobsdommerne har haft gang i, er det langt fra dygtighed og flid, som Lene Pagter Kristensen, Jon Ulrik Stokholm og deres dommerkolleger sælger i forbindelse med deres ”bibeskæftigelse”.

For Lene Pagter Kristensens vedkommende foreligger der dokumentation for, at hun udfører hendes ”bibeskæftigelse” i den normale arbejdstid for hendes hovedbeskæftigelse ved Højesteret, tilmed ved brug af Højesterets ressourcer til f.eks. posthåndtering.

Konsekvensen af højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis bijobberi, særligt hos forening DIFO, er ikke til at tage fejl af.

Foreningen DIFO’s virksomhed hviler på ét stort bedrag. Og hovedarkitekterne er Mads Bryde Andersen, Jon Ulrik Stokholm, Lene Pagter Kristensen og Kaspar Linkis.

Siden 1999 har de svindlet og bedraget med,

 • (1) at deres forening, bijobsforeningen DIFO, har indgået en aftale med den amerikanske organisation ICANN omkring rettigheder til domænenavne i Danmark;

 • (2) at foreningen DIFO har fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra den amerikanske organisation ICANN;

 • (3) at adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror på en aftale med den amerikanske organisation ICANN via foreningen DIFO, som repræsentant for ICANN i Danmark. Og at foreningen DIFO havde fået sine rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra ICANN;

 • (4) at foreningen DIFO leverer sin ydelse ved at stille sine rettigheder og kompetencer fra ICANN til rådighed for DK Hostmaster A/S og for registranter mod DK Hostmaster A/S' opkrævning hos registranter og betaling til DIFO af licensafgifter for DIFO's rettigheder og kompetencer. Og at adgang til domænenavne i Danmark beror på en aftale med DIFO;

 • (5) at USA's regering ejer det oprindelige Internet og internettets rodservere, og at USA's regering via aftalememorandum af 25. november 1998 har givet ICANN rettigheder og kompetencer og eksklusivt adgang til dette net;

 • (6) at aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA's regering og ICANN havde tildelt foreningen DIFO rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark;

 • (7) at brancheforeningen FIL, indtil 1999, havde registreringsaftaler med ejerne af domænenavne med endelsen ".dk";

 • (8) at registrering af et domænenavn med endelsen ".dk" var en aftale mellem brancheforeningen FIL og registranterne, som udgjorde brancheforeningen FILs kundeportefølje;

 • (9) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs kundeportefølje;

 • (10) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs aftaler med indehavere af domænenavne med endelsen ".dk" efter en aftale med Forskningsministeriet;

 • (11) at brancheforeningen FIL, indtil 1999, var administrator af ".dk" og at foreningen DIFO i 1999 har overtaget administrationen af ".dk" fra brancheforeningen FIL;

 • (12) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs rettigheder og kompetencer til at regulere domænenavne i Danmark;

 • (13) at både før og efter domæneloven er det foreningen DIFO, der stiller domænenavne i Danmark til rådighed for registranterne;

 • (14) at foreningen DIFO er leverandøren af domænenavne i Danmark, og ISP'erne er mellemhandlere af de domænenavne, som foreningen DIFO leverer til slutbrugerne;

 • (15) at såvel mellemhandlere (ISP'ere) som slutbrugere (registranter) af domænenavne i Danmark er forpligtet til at underkaste sig leverandørens (foreningen DIFO) vilkår, som leverandøren suverænt fastsætter;
Mads Bryde Andersen og hans netværk har fremskaffet adskillige domme på samtlige af disse påstande og anbringender.

DOKUMENTERET FAKTUM:

 • (1) Foreningen DIFO's oplysninger om at have indgået en aftale med ICANN var opdigtet. Foreningen DIFO har slet ikke indgået nogen som helst aftale med ICANN, som i øvrigt ikke havde nogen kompetence til at kunne tildele foreningen DIFO de rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark, som foreningen DIFO har påstået at have fået fra ICANN.

 • (2) Foreningen DIFO har ingen rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fået fra den amerikanske organisation ICANN.

 • (3) Adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror ikke på en aftale med hverken den amerikanske organisation ICANN eller foreningen DIFO. Adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror på aftaler med relevante ISP'ere, og ikke foreningen DIFO.

 • (4) Foreningen DIFO har ikke nogen rettigheder eller kompetencer fra ICANN at stille til rådighed for hverken DK Hostmaster A/S eller registranterne af .dk-domænenavne. Foreningen DIFO har opkrævet licensafgifter for fiktive rettigheder og kompetencer fra ICANN.

 • (5) Det net, som USA's regering har opbygget (via "National Security Agency (NSA)" og "U.S. Department of Defense(DoD)"), har USA's regering ikke givet ICANN eller DIFO rettigheder og kompetencer endsige adgang til. Og det net, som ISP'erne verden over har opbygget, har USA's regering heller ikke givet - og kan ej heller give - ICANN eller DIFO rettigheder og kompetencer eller adgang til.

  Internettets rodserversystem består af over 325 DNS-servere (navneservercomputere), som forskellige ISP'er verden over ejer og stiller til rådighed for internetsamfundet.
  Hverken rodserversystemet eller DNS-serverne tilhører USA's regering. Og USA's regering har heller ikke via aftalememorandum af 25. november 1998 tildelt ICANN og DIFO de rettigheder og kompetencer, som DIFO har opdigtet at have fået fra USA's regering via ICANN.

 • (6) Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA's regering og ICANN omhandler ikke landekodedomænenavne som ".dk". Aftalememorandummet har ikke tildelt foreningen DIFO nogle som helst rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

 • (7) Brancheforeningen FIL havde ingen registreringsaftaler med registranter af domænenavne.

 • (8) Der var ingen aftaler mellem brancheforeningen FIL og registranterne.
  Det var ISP'erne selv, som hver især havde registreringsaftaler med deres respektive domænekunder.

  Brancheforeningen FIL havde sine medlemmer, ISP'erne, akkurat som enhver anden brancheforening i Danmark. Medlemmerne af brancheforeningen FIL, ISP'erne, betalte hvert 6.000,00 kr. i årligt kontingent til brancheforeningen. Brancheforeningen FIL havde ingen kundeportefølje.

 • (9) Foreningen DIFO har hverken i 1999 eller på noget andet tidspunkt overtaget en kundeportefølje fra brancheforeningen FIL, som heller ikke på noget tidspunkt har haft en kundeportefølje at overdrage til DIFO.

 • (10) Internetbrancheforeningen FIL har aldrig haft nogen kundeportefølje eller aftaler med domænenavneregistranter at overdrage til foreningen DIFO, som hverken i 1999 eller på noget andet tidspunkt har overtaget nogen aftale mellem brancheforeningen FIL og indehavere af domænenavne med endelsen ".dk".

  Forskningsministeriet havde hverken de fornødne rettigheder eller hjemmel til at kunne indgå en aftale med foreningen DIFO om overtagelse af hverken ISP'ernes serviceydelser eller kundeportefølje eller rettigheder til domænenavne i Danmark eller aftaler i brancheforeningen FIL.

 • (11) Brancheforeningen FIL har aldrig været administrator af ".dk".
  Brancheforeningen FIL har alene været administrator af medlemskab af brancheforeningen.
  Foreningen DIFO har ikke overtaget nogen administration af ".dk" fra brancheforeningen FIL.

  Indtil 1999 var det selskabet DKnet A/S, der - på baggrund af en hostmasteraftale med ISP'erne - var administrator af ".dk". Denne administration af ".dk" er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516, der har taget navneforandring til det nuværende DK Hostmaster A/S.

 • (12) Brancheforeningen FILs regler i forhold til domænenavne i Danmark blev implementeret via medlemmerne af brancheforeningen FIL, ISP'erne, som havde inkorporeret disse regler i deres respektive forretningsbetingelser over for deres respektive kunder.

  Brancheforeningen FIL havde ikke rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark at overdrage til foreningen DIFO.

  Brancheforeningen FIL havde ingen umiddelbar kompetence til at vedtage regler med bindende virkning, og valgte derfor at afstå fra rollen som konfliktløser i relation til registrering af domænenavne.
  Foreningen DIFO har hverken overtaget rettigheder eller kompetencer til at regulere domænenavne i Danmark fra brancheforeningen FIL.

 • (13) Både før og efter domæneloven er det ISP'erne, der stiller domænenavne i Danmark til rådighed for registranterne. Foreningen DIFO er en forening som en hvilken som helst anden forening i Danmark. DIFO har intet fået af rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

  Både før og efter domæneloven har foreningen DIFO svindlet og bedraget med opdigtede rettigheder fra ICANN og betalt dommere for at afsige svigagtige domme til at dække over svindlen.

 • (14) Foreningen DIFO har intet at gøre med ISP'ernes levering af domænenavne til deres respektive kunder. ISP'erne er ikke mellemhandlere af de domænenavne ISP'erne selv leverer til deres kunder.

 • (15) Foreningen DIFO har aldrig været leverandør af domænenavne i Danmark. Ingen ISP er mellemhandler af domænenavne eller ydelser fra foreningen DIFO. Leverandørerne af domænenavne i Danmark er ISP'erne. Registranterne er ikke forpligtet til at underkaste sig foreningen DIFO's bestemmelser og krav om betaling af licens for foreningens opdigtede rettigheder.

Emne: Svindel, Bedrageri, Skueprocesser, Dommerbijobberi, Fusk, Korruption, Magtmisbrug, Retssager, Domænelov
Personer: Mads Bryde Andersen, juraprofessor på Københavns Universitet, formand for Radio- og tv-nævnet, stifter og mangeårig formand for foreningen DIFO, næstformand for Helge Sanders domæneudvalg, voldgiftsdommer
Organisationer: Københavns Universitet, Dansk Forening for Voldgift, Foreningen DIFO, DK Hostmaster A/S, Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen, Domstolene, Højesteret, Videnskabsministeriet, Folketinget.
Steder: København, Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Dokumentation:
Udskrift fra IANA's (ICANN) database over administratorer af landekodedomæner i 1999, med DKnet A/S registreret som administrator af .dk-topdomænet.     Pr. 26/08-1999 var det selskabet DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746, og IKKE brancheforeningen FIL, der var administrator af topdomænet .dk.
Registreringen af DKnet A/S i USA i IANA's database indebar ikke i sig selv nogen tildeling af juridiske rettigheder eller kompetencer til DKnet A/S, hverken fra IANA's side eller fra ISP'ernes side. DKnet A/S' juridiske rettigheder og kompetencer var defineret i en hostmasteraftale med ISP'erne.
 
Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen)     DK Hostmaster A/S (DKnet A/S) havde via delegeringen fra internettets rodzone af .dk til sine navneservere den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da den indgåede hostmasteraftale med ISP'erne var udløbet. Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S og det DIFO ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S, skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516, CVR nr. 24210375 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen).     DK Hostmaster A/S (skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516) købt DKnet A/S' navneservere med delegeringen fra internettets rodzone af .dk og fik den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da der ikke var indgået nogen hostmasteraftale med ISP'erne. Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S og det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Topdomænet .dk på internettets rodservere. Delegering af domænenavne på internettet sker fra navneservercomputer til navneservercomputer. Se delegeringen af .dk på side 17 og 26 af rodzonefilens indhold.     Topdomænet .dk er oprettet i internettets rodsystem på de over 325 navneservercomputere, som ISP'erne verden over stiller til rådighed for internetsamfundet. Internettets rodsystem tilhører ikke USA's regering, men tilhører ISP'erne verden over. Topdomænet .dk var oprindeligt delegeret fra rodsystemet til 2 Unix-computere administreret af DKnet A/S. Delegeringen er overgået til DK Hostmaster A/S' navneservere.
 
Administratoropgaven for .dk er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516. Dette kan læses i ledelsens årsberetning.     Administratoropgaven for .dk-topdomænet er ikke gået fra DKnet A/S til foreningen DIFO, og derefter fra foreningen DIFO til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 - nuværende DK Hostmaster A/S. Såvel brancheforeningen FIL som foreningen DIFO har på intet tidspunkt været administrator af topdomænet .dk eller haft nogen domænekundeportefølje eller indgået nogen aftaler med domænenavneregistranter.
 
Foreningen DIFO´s driftsoverenskomst med DK Hostmaster A/S. En ulovlig selvkontrahering med krav om årlige licensbetalinger på ca. 5 mio. kr. for DIFO's opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN.     I stedet for at indgå en hostmasteraftale med ISP'erne valgte Mads Bryde Andersen og Martin von Haller Grønbæk på vegne af DIFO og DK Hostmaster A/S at indgå en licensaftale med sig selv på begge sider af bordet, hvor DIFO sælger opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN. Betalingerne blev brugt til at købe beskyttelse hos højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og andre involverede i svindlen.
 
Årsregnskab for foreningen DIFO, perioden 1.juli 1999 - 31. december 2000, med ledelsens årsberetning. Her satte klagenævnet spørgsmålstegn ved foreningen DIFO's rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark.     Jon Stokholm, Mads Bryde Andersen, Lene Pagter Kristensen og Kaspar Linkis mfl. har hele tiden vidst, at foreningen DIFO ikke havde de fornødne rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark. Dette hindrede dog ikke dem i at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til fordel for deres bijobsleverandør DIFO.
 
Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA og ICANN om et DNS-projekt vedr. design, udvikling og afprøvning af procedurer og metoder for fremtidige generiske og private top-domænenavne.     Aftalememorandummet omhandler ikke landekodedomænenavne som f.eks. ».dk«, men omhandler (og har siden dannet grundlag for) oprettelse af generiske topdomænenavne som f.eks. ».biz«, ».info«, ».name«, ».pro« og private topdomænenavne som f.eks. ».jobs«, ».museum«, ».asia«, ».aero«, ».cat«, ».post«, ».tel«, ».travel« mfl.
 
IANA-Kontrakt mellem USA og ICANN vedr. ICANN's koordinering af tildelingen af Internettets tekniske protokolparametre og rapportering om opdatering af kontaktoplysninger vedr. landekodedomænenavne.     ICANN's opgaver i forhold til landekodedomænenavne er begrænset til udarbejdelse af rapporter om anmodninger om opdatering af navneservere og oplysninger om valgte administratorer mv. ICANN har i denne forbindelse udtrykkeligt fået et forbud mod at lave om på de etablerede politiker og har ingen juridiske muligheder til at tildele rettigheder i forhold til landekodedomæner.
 
Forskningsministeriets brev af 8. juli 1998 til brancheforeningen FIL vedr. »omorganisering af den danske hostmaster-funktion« og »Rammeaftale/MoU om hostmaster-funktionen og om ISP’ernes administration af adresser/domænenavne«     Forskningsministeriet havde hverken juridiske rettigheder eller hjemmel til at kunne bestemme over ISP'ernes produkter og ydelser som domænenavne. Forskningsministeriet opfordrede derfor ISP'erne om at regulere sig selv via en overenskomst, en rammeaftale kaldet »Memorandum of Understanding (MoU)«, mellem alle relevante aktører.
 
Østre Landsrets kendelse i sag B-2966-00 med forbud mod foreningen DIFO’s forsøg på at inddrage domænenavnet co.dk fra DMS. Østre Landsret slog fast, at DMS ikke var omfattet af foreningen DIFO’s regelsæt.     Med opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN og en fiktiv overtagelse af en kundeportefølje fra foreningen FIL vedtog DIFO et regelsæt, som ifølge Mads Bryde Andersen indeholder »en særlige ekspropriationsbestemmelse i § 4, stk. 1«.
Østre Landsret nedlagde et forbud mod DIFO's beslutning om at inddrage co.dk i henhold til regelsættets § 4, stk. 1, da DMS ikke var medlem af DIFO og DIFO ikke havde de fornødne rettigheder og kompetencer.
 
Advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholms ansøgning om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at påkære Østre Landsrets forbud til Højesteret.     Her gjorde advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholm usandfærdigt gældende, at foreningen DIFO havde overtaget en kundeportefølje og domænenavneaftaler fra brancheforeningen FIL, og at DIFO havde fået mandat fra ICANN til bl.a. at vedtage et regelsæt om inddragelse af domænenavne og at DIFO afleder sine påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN's påståede »faktiske kompetence«.
 
Mette Christensen, Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønnes fejlagtige dom til fordel for foreningen DIFO, jf. Højesterets dom af 23. januar 2006.     Her har flere bijobsdommere fusket og svindlet sig frem til den fejlagtige domskonklusion, at foreningen DIFO havde fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens retsbog af 5. maj 2008.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Sø- og Handelsretten har DIFO bindende til retsbogen anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men bevisførelsen ved Sø- og Handelsretten ændrede ikke noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens dombog af 27. juni 2008.     Selvom DIFO bindende til retsbogen har anerkendt og tilstået hverken at have fået rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL, står Højesterets tidligere fejlagtige dom ved magt. Kun højesteretsdommerne selv måtte ophæve den fejlagtige højesteretsdom. Undersottere måtte ikke foretage selvstændige bedømmelser.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets retsbog af 27. september 2010.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Københavns Byret har DIFO på ny, bindende til retsbogen, anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men heller ikke bevisførelsen ved Københavns Byret ændrede noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets dombog af 29. oktober 2010.     DIFO har flere gange, i forskellige vendinger, over for Sø- og Handelsretten, Københavns Byret og Østre Landsret, anerkendt og tilstået, at DIFO hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtog nogen kundeportefølje fra FIL. »Det var en fejl!«, gentog DIFO's advokat flere gange. Men lige meget hjalp det. At beviserne peger i den modsatte retning af højesteretsdomme er ikke noget problem for højesteretsdommerne og Domstolsstyrelsen.
 
Betænkning om administration af domænenavne i Danmark nr. 1450. Affattet af Jon Stokholm, Mads Bryde Andersen, Jens Schovsbo, Anette Høyrup, Jane Eis Larsen, Janne Glæsel, Martin von Haller Grønbæk mfl.     Her overdrog foreningen DIFO samtlige af sine opdigtede rettigheder fra ICANN til den danske stat, jf. §§ 2, 6, 11 og 12, og afgav en erklæring om ikke at gøre et erstatningskrav om ekspropriation gældende, såfremt DIFO fik lov til at være administrator af domænenavne i Danmark, jf. pkt. 5.5.2.1 i betænkningen.
 
Høringsnotat vedrørende domæneudvalgets forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. Her vildledte Helge Sander Folketinget (på ny) med foreningen DIFO's opdigtede rettigheder fra ICANN.     Helge Sander gjorde gældende, at ICANN havde delegeret .dk-topdomænet til én administrator, DIFO, som i forhold til ICANN vil kunne komme til at være ansvarlig for "overtrædelser" som ISP'erne foretager. Derfor skulle ISP'erne - leverandørerne af domænenavne - ved lov tvangsunderlægges foreningen DIFO's bestemmelser.

Mette Christensen, vicepræsident ved SHR, forligsmand
Mette Christensen, vicepræsident ved SHR, forligsmand
Fuskede og svindlede til fordel for foreningen DIFO og satte gang i en kæde af svigagtige afgørelser.

Mette Christensen, vicepræsident ved Sø- og Handelsretten, forligsmand, voldgiftsdommer

Afsløret i fusk og svindel og ulovlige vennetjenester ved domstolene. Fuskede og svindlede til fordel for vennerne og satte gang i en kæde af svigagtige afgørelser.

Læs mere ...
 
Lene Pagter Kristensen, højesteretsdommer
Lene Pagter Kristensen, højesteretsdommer
Misbrugte dommerembedet og samfundets tillid til det yderste. Modtog bestikkelser maskeret som honorar for bijobs. Fuskede og svindlede og bedrog for formuer.

Lene Pagter Kristensen, højesteretsdommer, formand for bl.a. Dommerudnævnelsesrådet og Den Særlige Klageret, mangeårig formand for foreningen DIFO's klagenævn, voldgiftsdommer

Afsløret i omfattende organiseret svindel, bedrageri, bestikkelse, korruption og magtmisbrug. Står bag stribevis af svigagtige afgørelser, såvel inden for som uden for domstolene, herunder i nævn og råd mv.

Læs mere ...
 
Advokat, højesteretsdommer og lovforfatter Jon Stokholm
Advokat, højesteretsdommer og lovforfatter Jon Stokholm
Medvirkede i DIFO's svindel med opdigtede rettigheder som advokat, hvidvaskede rettighederne som lovforfatter, og dækkede over svindlen som højesteretsdommer.

Jon Stokholm, højesteretsdommer, formand for Konkurrenceankenævnet og Advokatnævnet, bestyrelse i Bikubenfonden, fhv. formand for Advokatsamfundet, fhv. advokat for DIFO, formand for Helge Sanders domæneudvalg, voldgiftsdommer

Afsløret i omfattende organiseret svindel, bedrageri, bestikkelse, korruption, magtmisbrug og forsøg på at dække over organiseret svindel og bedrageri. Har som advokat og efterfølgende som højesteretsdommer været involveret i omfattende svindel og bedrageri, og står bag stribevis af svigagtige afgørelser.

Læs mere ...

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.