Hemmeligt netværk med flere højesteretsdommere afsløret i omfattende svindel (del 3 af 24)

Print Version
Sådan gjorde højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis

Med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark svindlede juraprofessor Mads Bryde Andersen og højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen sig til ISP'ernes domænekundeporteføljer og til registranternes rettigheder til deres domænenavne i Danmark.

Efter at have erklæret ISP'erne som værende »mellemhandlere« af ISP'ernes egne produkter og ydelser til deres respektive kunder - domænenavne til internetbrugere - indledte juraprofessor Mads Bryde Andersen og hans forening DIFO et angreb mod Digital Marketing Support ApS (DMS) med henblik på en tvangsovertagelse af domænenavne-registreringsservicen med .co.dk.

Juraprofessor Mads Bryde Andersen
Juraprofessor Mads Bryde Andersen
Danmarks Victor Lustig: Solgte licens for opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark og svindlede for millioner. Købte sig beskyttelse hos højesteretsdommere.
Mislykkede svindelforsøg
Men juraprofessor Mads Bryde Andersen og hans forening DIFO's plan om at tvangsovertage co.dk med henblik på selv at udbyde domænenavne i formen <firmanavn.co.dk>, således som man eksempelvis gør i England og Japan, blev forpurret af en række retssager anlagt af DMS og af et fogedforbud nedlagt af Østre Landsret.

Juraprofessor Mads Bryde Andersen og højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og deres netværk opgav dog ikke deres plan om at svindle sig adgang til co.dk og udbyde domænenavne i formen <firmanavn.co.dk>.

Efter juraprofessor Mads Bryde Andersens talrige mislykkede forsøg på at tvangsovertage co.dk, trådte højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis kraftigt i karakter og demonstrerede deres ekstraordinære evner som dommere og deres uvurderlige værdi for bijobsleverandøren DIFO.

En relativ simpel sag

Vi starter med en relativ simpel sag, hvor vi dokumenterer højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis fremgangsmåde, når de svindler sig frem til en ønsket afgørelse. Og det er ikke kun ved domstolene, at svindlen foregår. Den foregår sandelig også i de talrige nævn og råd og voldgiftssager, hvor dommerne bijobber.

Den konkrete svindelsag, som dokumenteres her, er også startet i et nævn, foreningen DIFO's klagenævn, hvor højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis bijobber. Her har de svindlet sig frem til den konklusion, at bijobsleverandøren DIFO var berettiget til at inddrage domænenavnet co.dk og overtage levering af domænenavne i formen <firmanavn.co.dk>.

Vi dokumenterer her nogle af de metoder, som bijobsdommerne har anvendt for at svindle og dække over hinanden i mange år, uden at blive taget.

Sagen om Nilfisk-Advance A/S' registrering af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk

Nilfisk-Advance A/S
Nilfisk-Advance A/S
Indgav en falsk klage i ledtog med DIFO og DK Hostmaster A/S og afslørede ufrivilligt højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis i at svindle.
Den 2. juli 1999 registrerede Nilfisk-Advance A/S domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk ved at indgå registreringsaftaler med selskabets daværende ISP'ere, domænefirmaerne E.dk ApS og SpeedNames A/S.

Domænefirmaet E.dk ApS' faktura til Nilfisk-Advance A/S vedr. registrering af domænenavnene og Nilfisk-Advance A/S' betaling af fakturaen ved bankoverførelse fremgår af dokumentationen længere ned.

Ingen andre end Nilfisk-Advance A/S selv har anvendt de registrerede domænenavne, som domænenavneselskabet SpeedNames har konfigureret og hostet for Nilfisk-Advance A/S, der er ejet af det børsnoterede selskab NKT.

DK Hostmaster A/S havde ingen registreringsaftaler med andre ISP'eres domænekunder

Tilbage i 1999 var DK Hostmaster A/S (DKnet A/S) ejet af Tele Danmark Internet A/S, og havde ligesom andre hostmastere i resten af verden ingen registreringsaftaler med andre ISP'eres domænekunder. Hver ISP var leverandør af domænenavne til egne kunder.

DKnet A/S var hyret af ISP'erne i Danmark via en aftale med brancheforeningen FIL til at varetage hostmasteropgaven på vilkår som ISP'erne i fællesskab havde vedtaget, jf. en hostmasteraftale. Og domæneregistranterne indgik deres registreringsaftaler med deres respektive ISP'ere og ikke med DK hostmasterselskabet.

Der var vandtætte skotter mellem DKnet A/S' varetagelse af hostmasterfunktionen for ISP'erne og DKnet A/S' indgåelse af registreringsaftaler med egne domænekunder. Som allerede anført, havde hostmasterselskabet ingen registreringsaftaler med andre leverandørers domænekunder.

Ingen registreringsaftale mellem Nilfisk-Advance A/S og Digital Marketing Support (DMS)

Tilsvarende var der vandtætte skotter mellem Digital Marketing Supports (DMS) varetagelse af hostmasterfunktionen for ISP'ere i forhold til domænenavne i formen <firmanavn.co.dk> og DMS' indgåelse af registreringsaftaler med egne domænekunder.

Registranter som Nilfisk-Advance A/S, der havde registreret deres .co.dk-domænenavne hos deres respektive ISP'ere, har IKKE indgået nogen registreringsaftaler med DMS, men har alene indgået deres registreringsaftaler med deres respektive ISP'ere, som jo er deres respektive domæneleverandører.

Klagede til foreningen DIFO over egen registrering af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk

Foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S
Foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S
Svindlede og bedrog DMS og offentligheden med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark og instruerede Nilfisk-Advance A/S i at indgive en falsk klage over co.dk
Efter 10 år som ejer og bruger af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk, klagede Nilfisk-Advance A/S den 20. oktober 2009 til foreningen DIFO's klagenævn v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis.

Nilfisk-Advance A/S gjorde gældende, at det ikke var Nilfisk-Advance A/S, der havde registreret domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk, og udpegede DMS som værende den rette indklagede.

Til støtte for sin klage stillede Nilfisk-Advance A/S krav om, at DMS som hostmaster for domænenavne i formen <firmanavn.co.dk> skulle dokumentere, at der mellem Nilfisk-Advance A/S og DMS var indgået registreringsaftaler vedr. nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk, hvilke der jo ikke var indgået, idet Nilfisk-Advance A/S alene havde indgået sine registreringsaftaler med egne domæneleverandører, ISP'erne E.dk ApS og SpeedNames A/S.

Instrueret af DIFO og DK Hostmaster A/S til at udvide klagen til at omfatte co.dk

Efter nøje instruks fra foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S, som med opdigtede rettigheder fra USA forgæves havde forsøgt at få fingrene i co.dk, udvidede Nilfisk-Advance A/S sin klage til også at omhandle selve co.dk, som Nilfisk-Advance A/S nedlagde påstand om at få slettet.

Klagenævnets sammensætning

Ud over højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, som var DIFO-formand Mads Bryde Andersens underbo og trofaste partner i foreningen, bestod klagenævnet i sagen af landsdommer Kaspar Linkis, som har stået på DIFO's lønningsliste fra foreningens stiftelse til nu; advokat Knud Wallberg, som repræsenterede DIFO i forbindelse med DIFO's tidligere forsøg på at tvangsovertage co.dk med opdigtede rettigheder fra USA og professor Jens Schovsbo, som er DIFO's formands nære ven og kollega fra Københavns Universitet.

Med henvisning til højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis og advokat Knud Wallbergs langvarige medvirken til DIFO's bedrageri med opdigtede rettigheder fra ICANN og bedrageri med en fiktiv overtagelse af en ikke-eksisterende kundeportefølje fra brancheforeningen FIL erklærede DMS foreningens klagenævn for at være inhabil til at behandle sagen.

En domænelov bygget på opdigtede rettigheder

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Har i årevis skaffet sig ekstraindtægter ved at svindle til fordel for bijobsleverandøren DIFO. Misbrugte Nilfisk-Advance A/S til igen at svindle til fordel for DIFO.
Med henvisning til de opdigtede rettigheder og kompetencer fra den amerikanske organisation ICANN, som DIFO's formand, juraprofessor Mads Bryde Andersen, og DIFO's tidligere advokat - nu højesteretsdommer - Jon Stokholm og deres netværk har lagt til grund for domæneloven, som de har vildledt Folketinget til at vedtage, afviste DMS at anerkende gyldigheden af domæneloven.

Da klagenævnet ikke på legal vis kunne behandle klagesagen før spørgsmålet om nævnets habilitet var afgjort, og da domæneloven ikke på legal vis kunne anvendes til at pådømme klagesagen før spørgsmålet om lovens gyldighed var afgjort, besluttede klagenævnet at udskille disse spørgsmål til særskilt afgørelse. Klagenævnet erklærede klagesagen for at være "principiel".

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen: Vi er hellige og derfor ikke inhabile

Klagenævnet v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen traf derefter en afgørelse om, at hverken klagenævnet eller medlemmerne af klagenævnet var inhabile til at behandle klagesagen.

Med henvisning til højesteretsdommene af 23. januar 2006 (U.2006.1189H) og af 20. april 2010 (U.2010.1942H), hvor højesteretsdommerne lagde til grund, at foreningen DIFO har fået foreningens opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark fra den amerikanske organisation ICANN og at DIFO har overtaget en (ikke-eksisterende) kundeportefølje fra brancheforeningen FIL, samt at den danske stat fra DIFO og fra ICANN har fået .dk-topdomænet overdraget, konkluderede højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, at hendes kolleger fra Højesteret har anerkendt gyldighed af domæneloven, hvorfor loven kan anvendes til at pådømme klagesagen.

Afvist klagen over registrering af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk

Klagenævnet traf derefter en afgørelse om at afvise Nilfisk-Advance A/S' klage over registreringen af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.

Her skulle man tro, at sagen om Nilfisk-Advance A/S' klage var slut. Men nej. Sagen var jo "principiel". Derfor er det ikke hele klagesagen, som klagenævnet har afvist.

Den udvidede del af klagesagen, som omhandler sletning af co.dk, og som Nilfisk-Advance A/S indgav efter instruks fra foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S, har klagenævnet ikke afvist.

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis ekstraordinære evner

Landsdommer Kaspar Linkis
Landsdommer Kaspar Linkis
Svindlede groft til fordel for bijobsleverandøren DIFO. Har i årevis været med til at bedrage med DIFO's opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark.
Foreningen DIFO, bijobsleverandøren til klagenævnets medlemmer, har siden år 2000 kæmpet for at få fingrene i co.dk og for at opnå et total monopol på domænenavnemarkedet i Danmark. Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og professor Jens Schovsbo samt advokat Knud Walberg anså Nilfisk-Advance A/S' klagesagen som en god mulighed for at få DIFO's ønske opfyldt.

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og kollegernes afgørelse af 9. september 2010 i Nilfisk-Advance A/S' klagesagen lyder:

Den del af sagen, som angår subdomænenavnene "nilfisk.co.dk", "nilfiskadvance.co.dk" og "nilfisk-advance.co.dk", afvises. Den del af sagen, som angår slettelse af domænenavnet "co.dk", fremmes til realitetsbehandling.
Landsdommer Kaspar Linkis og kollegernes afgørelse af 6. april 2011 i Nilfisk-Advance A/S' klagesagen lyder:

Indklagede, Digital Marketing Support ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet "co.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet inddrages. …
Klagerens påstand om, at indklagede forbydes at registrere og anvende domænenavnet "co.dk" på ny, afvises.
Som det tydeligt fremgår af afgørelserne, har højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsretsdommer Kaspar Linkis og kolleger afvist samtlige påstande, som Nilfisk-Advance A/S selv har nedlagt.

Den påstand om inddragelse, som landsdommer Kaspar Linkis ved afgørelse af 6. april 2011 har taget til følge, er ikke en påstand som Nilfisk-Advance A/S har nedlagt, men er en selvstændig påstand, som landsdommer Kaspar Linkis og kollegerne selv har affattet og pådømt og taget til følge.

Bijobsjægernes metoder

Prof. Jens Schovsbo og Henrik Udsen, Kbh's Universitet.
Prof. Jens Schovsbo og Henrik Udsen, Kbh's Universitet.
To skrupelløse bijobsjægere, som lægger navn til hvad som helst for få ekstraindtægter. Vigtige elementer i foreningen DIFO's bedrageri med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark.
Her er det vigtigt at bemærke, at hvis landsdommer Kaspar Linkis og professor Jens Schovsbo og kollegerne i stedet for inddragelse havde truffet en afgørelse om sletning af co.dk, således som Nilfisk-Advance A/S havde nedlagt påstand om, så ville retten til domænenavnet co.dk ifølge DIFO's regelsæt tilfalde den næste i rækken på ventelisten til domænenavnet.

Og den næste i rækken på ventelisten til domænenavnet co.dk er ikke DIFO, men en tredjemand. For at sikre bijobsleverandøren DIFO adgang til rettighederne til co.dk, som DIFO siden år 2000 med opdigtede rettigheder fra USA har forsøgt at få fingrene i ved inddragelse, traf landsdommer Kaspar Linkis og professor Jens Schovsbo og kollegerne den svigagtige afgørelse om inddragelse og ikke om sletning, således at DIFO direkte kunne overtage co.dk for næsen af dem, der i årevis har betalt DIFO og DK Hostmaster A/S for stå i kø til dette domænenavn.

Her har højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og professor Jens Schovsbo demonstreret én af de kriminelle dommeres foretrukne svindelteknik. Et diskret skub - en raffineret omformulering - fra en dommers side, og vupti. Et svindelnummer er hurtigt gennemført. Herefter havner formuer uretmæssigt i hænderne på de forkerte.

I forhold til afgørelsen om inddragelse af co.dk ville foreningen DIFO på monopolbasis få adgang til endnu flere hundreder millioner kroner ved at udbyde domænenavne i formen <firmanavn.co.dk>.

Det økonomiske motiv for juraprofessorernes tilknytning til foreningen DIFO og deres motiv for at medvirke i den organiserede svindel er til at få øje på. Juraprofessorerne Jens Schovsbo og Henrik Udsen fra Københavns Universitet har øjensynligt ikke kunnet modstå deres kollega Mads Bryde Andersens fristelser med nemme bijobspenge og vennetjenester ved domstolene.

Bijobs og svindelkulturens centrum

Københavns Byret.
Københavns Byret.
Et sted med en pilrådden kultur, hvor ulovlige vennetjenester og meddelagtighed i organiseret svindel synes at være vejen frem til en lynkarriere.
Klagenævnets svigagtige afgørelse om inddragelse af co.dk - uagtet dokumentationen for, at det var Nilfisk Advance A/S selv, der havde registreret de omtvistede domænenavne - og klagenævnets raffinerede svindel ved omformulering fra »sletning« til »inddragelse« af co.dk, er kun begyndelse af højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis demonstration af deres ekstraordinære talenter.

DMS indbragte den svigagtige afgørelse om »inddragelse« af co.dk for domstolene, da det er domstolenes opgave at værne om, at svigagtige afgørelser som DIFO's klagenævns afgørelse af 6. april 2011, ikke får lov at bestå.

Men det viste sig, at den svindelkultur, som bl.a. hersker i foreningen DIFO's klagenævn og i andre af landets mange bijobberstyrede råd, nævn og voldsgift mv., stammer fra dommerne og fra domstolene.

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis var derfor på hjemmebane, da DMS indbragte deres svigagtige afgørelse om »inddragelse« af co.dk for Københavns Byret. Her kunne højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis på ny demonstrere og uddybe deres ekstraordinære talenter.

Emne: Danske dommere, Dommerbijobberi, Korruption, Magtmisbrug, Svindel, Bedrageri, Retssager, Skueprocesser, Domænenavne, Internetleverandører, ISP'erne, Domæneloven.
Personer: Lene Pagter Kristensen, Mads Bryde Andersen, Kaspar Linkis, Knud Wallberg, Jens Schovsbo, Henrik Udsen, Jon Stokholm.
Organisationer: Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen, Domstolene, Københavns Byret, Foreningen DIFO, DK Hostmaster A/S, Klagenævnet for domænenavne, Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Nilfisk-Advance A/S, NKT, DKnet A/S, FIL.
Steder: København, Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Dokumentation:
Nilfisk-Advance A/S' registrering af domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.     Den 2. juli 1999 registrerede Nilfisk-Advance A/S domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk ved at indgå registreringsaftaler med selskabets daværende ISP'ere, domænefirmaerne E.dk ApS og SpeedNames A/S. Her ses domænefirmaet E.dk ApS' faktura til Nilfisk-Advance A/S vedr. registrering af domænenavnene.
 
Nilfisk-Advance A/S' betaling for domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.     Nilfisk-Advance A/S betalt domænefirmaet E.dk ApS' faktura vedr. registrering af domænenavnene ved bankoverførelse. Ingen andre end Nilfisk-Advance A/S selv har anvendt de registrerede domænenavne, som domænenavneselskabet SpeedNames har konfigureret og hostet for Nilfisk-Advance A/S.
 
Nilfisk-Advance A/S' brug af domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.     Nilfisk-Advance A/S fik nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk til at pege på deres hjemmeside "my.Nilfisk-Advance.com".
 
Nilfisk-Advance A/S' klage til foreningen DIFO's klagenævn v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis.     Efter 10 år som ejer og bruger af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk, klagede Nilfisk-Advance A/S til foreningen DIFO's klagenævn. Nilfisk-Advance A/S rettede sin klage - efter instruks fra DIFO og DK Hostmaster A/S - mod co.dk og Digital Marketing Support (DMS), selvom der ikke var nogen aftaler mellem Nilfisk-Advance A/S og DMS.
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, prof., dr.jur. Jens Schovsbo og advokat Knud Walberg afviste Nilfisk-Advance A/S's klage over nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk, men fastholdte "klagen" over co.dk.     Klagenævnet sammensat af højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, Prof., dr.jur. Jens Schovsbo og advokat Knud Wallberg (som repræsenterede DIFO i Østre Landsret i tidligere mislykkede forsøg på at tvangsovertage co.dk) anså Nilfisk-Advance A/S' klagesag som en god mulighed for at inddrage .co.dk til deres bijobsleverandør, DIFO. Derfor fastholdte de, at der var en sag vedr. co.dk.
 
Klagenævnets afgørelse om at inddrage co.dk til foreningen DIFO. Nævnet bestod af landsdommer Kaspar Linkis, prof., dr.jur. Jens Schovsbo, prof., dr. jur. Thomas Riis, Jeppe Juul og Lars Hørberg.     Klagenævnet afviste at behandle klagen over nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk men konkluderede, at hverken Nilfisk-Advance A/S eller andre havde registreret deres domænenavne under .co.dk. »Det har formodningen imod sig«. DMS burde have reageret prompte og disponeret over en aftale, som DMS ikke var part i. Derfor skulle co.dk inddrages til DIFO.
 
Stævningen af 3. maj 2011: Ved stævningen sagsøgte DMS Nilfisk-Advance A/S for uberettiget klage til klagenævnet for domænenavne over registrering af domænenavne, som Nilfisk-Advance A/S selv havde foretaget.     Ved samme stævning anlagde DMS samtidig retssag mod Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og deres bijobsnetværk for svindel og bedrageri med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark og for organiseret svindel i forbindelse med en række afgørelser.
 
Københavns Byret og dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011, hvor hun ad formalitet afviste stævningen af 3. maj 2011 indeholdende 13 påstande.     Københavns Byret og dommerfuldmægtig Pia Stokvad forhindrede ulovligt, at stævningen mod bl.a. højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og hendes netværk om organiseret svindel, blev behandlet ved domstolene. Formålet med stævningen var få de sagsøgte til at redegøre for, hvordan det kunne lade sig gøre, at DIFO i så mange år har kunnet klare sig gennem det danske retssystem med opdigtede rettigheder og kompetencer.
 
DMS' brev af 7. juni 2011 til Københavns Byrets præsident, Søren Axelsen, hvor DMS anfægtede dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 30. maj 2011.     I brevet gentog DMS sine synspunkter fremsat under telefonsamtalen af 6. juni 2011 med dommerfuldmægtig Pia Stokvad og anmodede om omgørelse af dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 30. maj 2011 og kære til Østre landsret, såfremt kendelsen af 30. maj 2011 ikke blev omgjort.
 
Nilfisk-Advance A/S' henvendelse til Københavns Byret med spørgsmål om, hvorfor stævningen af 3. maj 2011 ikke var blevet forkyndt for selskabet.     Til Nilfisk-Advance A/S, der fra DMS havde modtaget en kopi af stævningen af 3. maj 2011 indeholdende de 13 påstande og derfor undrede sig over, hvorfor stævningen pr. 20. juni 2011 stadig ikke var blevet forkyndt, oplyste dommerfuldmægtig Pia Stokvad og hendes chef, at stævningen af 3. maj 2011 var blevet afvist »på grund af ufuldstændige påstande«.
 
Dommerfuldmægtig Pia Stokvads nye afgørelse af 11. juli 2011 med ændret begrundelse.     Den 11. juli 2011, efter at der var gået over en måneds tid siden DMS den 6. og 7. juni 2011 påkærede afgørelsen af 30. maj 2011 til Østre Landsret, og efter at fristen for indbringelse til Østre Landsret var overskredet med flere uger, traf dommerfuldmægtig Pia Stokvad en ny afgørelse og sendte den direkte til Østre Landsret.
 
DMS' supplerende kæreskrift af 30. august 2011 til Østre Landsrets 5. afdeling, med påstand specifikt rettet mod dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011.     Efter for sen modtagelse af dommerfuldmægtig Pia Stokvads nye afgørelse af 11. juli 2011 og modtagelse af tilladelse fra Østre Landsret sendte DMS et »Supplerende kæreskrift« med en påstand specifikt rettet mod dommerfuldmægtigens afgørelse af 30. maj 2011. Den nye afgørelse af 11. juli 2011 derimod kunne DMS ikke påkære til Østre Landsret, da fristen for kære var udløbet.
 
DMS' klage af 31. august 2011 til justitsminister Lars Barfoed over kriminalitet i forbindelse med dommeres bijobberi.     Den 31. august 2011 klagede DMS til justitsminister Lars Barfoed over kriminalitet i forbindelse med dommeres bijobberi og over Københavns Byrets præsident, Søren Axelsen, for manglende behandling af skrivelsen af 7. juni 2011 vedr. dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011.
 
Østre Landsrets formalitetsafgørelse af 13. september 2011 om at afviste den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad direkte indbragte kendelse af 11. juli 2011 for Østre Landsret.     Landsdommerne anførte, at man på forhånd ikke kan kære en afgørelse før afgørelsen er truffet, og at der efter dommerfuldmægtig Pia Stokvads afsigelse af kendelsen af 11. juli 2011 ikke var iværksat kære af kendelsen inden kærefristens udløb.
 
Justitsministeriets brev af 22. september 2011 til DMS.     Den 22. september 2011 svarede justitsministeriet på DMS' klage af 31. august 2011 og anførte, at justitsminister Lars Barfoed på grund af sagsmængde har bemyndiget ministeriet til at behandle sagen, og at det er politiet, der skal påtage sig af sager om svindel ved domstolene.
 
Københavns Byrets præsident Søren Axelsens brev af 23. september 2011 til DMS.     Københavns Byrets præsident Søren Axelsen gjorde gældende, at dommerfuldmægtig Pia Stokvad handlede uafhængig af retspræsidenten, at retspræsidenten ingen kompetence har til at blande sig i dommernes dispositioner, og at en eventuel klage over retspræsidenten skulle sendes til Den Særlige Klageret, hvor højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen er formand.
 
Rykker og påkravsskrivelse til Københavns Byrets præsident Søren Axelsen og Domstolsstyrelsens direktør Adam Wolf om en lovlig behandling af stævningen af 3. maj 2011.     Den 3. oktober 2011 skrev DMS til Københavns Byrets præsident Søren Axelsen og Domstolsstyrelsens direktør Adam Wolf og anmodede dem om at foranledige, at stævningen af 3. maj 2011 blev behandlet i henhold til gældende love og praksis.
 
Københavns Byrets præsident Søren Axelsens brev af 14. oktober 2011 til DMS.     Den 14. oktober 2011 afviste Københavns Byrets præsident Søren Axelsen at foranledige, at stævningen af 3. maj 2011 blev behandlet i henhold til gældende love og praksis.
 
Begæring om afsigelse af kendelse om lovlighed af den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad afsagte kendelse af 11. juli 2011.     Den 15. november 2011 sendte DMS en formelt juridisk begæring til Københavns Byret v/ præsident Søren Axelsen vedrørende den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad afsagte kendelse af 11. juli 2011.
 
Administrationschef Michael Villemoes Larsens afgørelse af 23. november 2011 af den juridiske begæring af 15. november 2011 sent til Københavns Byret.     Skønt administrationschef Michael Villemoes Larsen hverken var dommer eller havde juridisk kompetence til at afgøre juridiske begæringer, afgjorde han sagen, som han sluttede ved at nægte at tage stilling til spørgsmålet om lovligheden af dommerfuldmægtig Pia Stokvads sagsbehandling og nægtede at afsige en kendelse herom.
 
Stævning nr. 2 af 16. november 2011 mod højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis for svindlen i foreningen DIFO's klagenævn     Efter at dommerfuldmægtig Pia Stokvad havde afvist stævningen af 3. maj 2011, udtog DMS den 16. november 2011 stævning nr. 2 mod DIFO's klagenævn v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og mod Nilfisk-Advance A/S.
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' ekstreme metoder. Klagenævnets e-mail af 16. november 2011.     Ved e-mail af 16. november 2011 fastholdt klagenævnet den åbenlyst svigagtige afgørelse af 6. april 2011 uagtet bevisførelsen for afgørelsens urigtighed. Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen har sågar gjort gældende, at den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO skulle fuldbyrdes (!).
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' ekstreme metoder. Klagenævnets e-mail af 17. november 2011.     Efter at højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen var blevet gjort opmærksom på DMS' nye stævning af 16. november 2011, fandt højesteretsdommeren en anden begrundelse for at få den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO fuldbyrdet.
 
Nilfisk-Advance A/S trækker sin klage tilbage     Efter at DMS telefonisk havde advaret Nilfisk-Advance A/S om omfattende og langvarige retssager, trak Nilfisk-Advance A/S sin klage tilbage.
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' ekstreme metoder. Klagenævnets e-mail af 18. november 2011.     Uagtet at Nilfisk-Advance A/S har trukket sin klage tilbage, afviste højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen at omgøre den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO. Lene Pagter Kristensen anførte, at Nilfisk-Advance A/S og DMS i stedet kan starte en ny sag om co.dk hos samme DIFO's klagenævn.
 
Årsregnskab for foreningen DIFO, perioden 1.juli 1999 - 31. december 2000, med ledelsens årsberetning. Her satte klagenævnet spørgsmålstegn ved foreningen DIFO's rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark.     Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis har hele tiden vidst, at foreningen DIFO ikke havde de fornødne rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark. Dette hindrede dog ikke dem i at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til fordel for deres bijobsleverandør DIFO.

Domstolsstyrelsen i København
Domstolsstyrelsen i København
En offentlig organisation med en pilrådden kultur. Her er vennetjenester og meddelagtighed i organiseret svindel ofte en sikker genvej til lynkarriere ved domstolene.

Hemmeligt netværk med flere højesteretsdommere afsløret i omfattende svindel (del 4 af 24)

Sådan gjorde dommerne for at svindle og dække over hinanden i mange år uden at blive taget. Københavns Byrets dommeres metoder (del 1 af 8)

Stævning af Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet for omfattende svindel ved domstolene.

Det danske folk er gennem mange år blevet fodret med udenomssnak og halve sandheder i debatten om dommernes bijobberi, som gentagende gange er blevet ledt ud på et sidespor. Debatten har i realiteten hele tiden handlet om den omfattende svindel, der pågår ved landets domstole. Debatten kerne er, at det er helt uacceptabelt, at der bliver svindlet ved de danske domstole.

Læs mere ...
 
Københavns Byret.
Københavns Byret.
En organisation med særdeles kreative embedsmænd, der træffer afgørelser på grundlag af individuel fortolkning af regler og praksis, afhængig af det ønskede resultat.

Hemmeligt netværk med flere højesteretsdommere afsløret i omfattende svindel (del 5 af 24)

Sådan gjorde dommerne for at svindle og dække over hinanden i mange år uden at blive taget. Københavns Byrets dommeres metoder (del 2 af 8)

Kreativiteten fejler bestemt ikke noget, når bijobsdommere forvandler deres bestillinger til domstolsafgørelser eller forsøger at dække over afsagte svigagtige afgørelser. Aftalt spil, konstrueret og opdigtet virkelighed, løgne, svindel og bedrag. Borgere og virksomheder bliver snydt og bedraget ved domstolene så vandet driver.

Læs mere ...
 
Dommerfuldmægtig Pia Stokvad, Københavns Byret
Dommerfuldmægtig Pia Stokvad, Københavns Byret
Skrupelløs. Løj og svindlede groft i et forsøg på at dække over en omfattende organiseret svindel ved domstolene. Dækkede over svindel begået af bl.a. højesteretsdommere.

Hemmeligt netværk med flere højesteretsdommere afsløret i omfattende svindel (del 6 af 24)

Sådan gjorde dommerne for at svindle og dække over hinanden i mange år uden at blive taget. Københavns Byrets dommeres metoder (del 3 af 8)

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis sagsøgt for svindel.

Når det gælder svindelmetoder, er dommernes opfindsomhed grænseløs. Omfattende skueprocesser, konstrueret virkelighed, iscenesat teater til ære for borgere, svindel og bedrag, gennemgående en pilrådden kultur, er hvad, man opdager, når man kradser lidt i overfladen af dommernes glansbillede.

Læs mere ...

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.