Michael B. Elmer, fhv. vicepræsident ved Sø- og Handelsretten, fhv. formand for Irak- og Afghanistankommissionen, voldgiftsdommer


Afsløret i omfattende organiseret svindel ved domstolene til fordel for bijobsleverandører. Én af Danmarks største dommersvindlere, med speciale i fusk, manipulation, løgne og omgåelse af sandhed og fakta. En ivrig fortaler for dommernes ret til bijobberi og vennetjenester, som har talrige svigagtige afgørelser på samvittigheden.

Michael B. Elmer, fhv. vicepræsident, SHR
Michael B. Elmer, fhv. vicepræsident, SHR
Taget på fersk gerning i fusk, svindel, løgne og omgåelse af fakta - hans specialiteter. Skaffede sig ekstraindtægter i ledtog med andre svindlere tilknyttet voldgiftsnetværket.
Med mindre at formålet med Irak- og Afghanistankommissionen var at dække over hvad, der reelt er sket, og komme frem med løgne og opdigtede historier, var Michael B. Elmer den rette formand for kommissionen.

Michael B. Elmer var én af landets mest korrupte dommere, med flest svigagtige afgørelser på samvittigheden. I årevis har han svindlet ved domstolene og nærmest åbenlyst holdt salgstaler for at få sine domme solgt til den part, der på den ene eller den anden måde var villig til at betale.

Michael B. Elmer har ofte søgt om "samarbejde" og gjort det klart, at hans muligheder for at tjene penge har afgørende betydning for hans afgørelser ved domstolene.

Dommer Michael B. Elmer har adskillige gange, og på overbevisende måder, demonstreret hans svindelmetoder til fordel for bijobsleverandører.

Sammen med bl.a. advokat/højesteretsdommer Jon Stokholm, advokat Janne Glæsel, advokat Mads Berendt og andre advokater fra advokatfirmaet Lind Cadovius, har Michael B. Elmer svindlet til den store guldmedalje.
Listen over dommer Michael B. Elmers svindelmetoder, hans fusk og løgne og svigagtige afgørelser er meget lang.

Modsat kollegaen Mette Christensen, vicepræsident ved Sø- og Handelsretten, som muligvis vil kunne forklare sin fejlagtige afgørelse til fordel for foreningen DIFO som værende en fejl, så forholder sagen sig anderledes for dommer Michael B. Elmer.

Dommer og fhv. vicepræsident ved Sø- og Handelsretten Michael B. Elmer har været så grov i hans svindelmetoder, at hans eventuelle påberåbelse af fejl ikke vil kunne blive accepteret. Han har ganske enkelt fusket, løjet og svindlet for at skaffe sig ekstra-indtægter og ulovlige vennetjenester fra bijobsleverandører.

Michael B. Elmer har hele tiden vidst - og har bl.a. skrevet om - at Forskningsministeriet hverken havde de fornødne rettigheder eller hjemmel til at kunne tildele foreningen DIFO de rettigheder og kompetencer og opgaver, som DIFO havde påstået at have fået fra Forskningsministeriet.

Michael B. Elmer havde også klart markeret hans velbegrundede og stærkte tvivl om foreningen DIFO's påståede rettigheder og kompetencer, og havde sat spørgsmålstegn ved retsgrundlaget for foreningen DIFO's virksomhed.

Men alt dette satte Jon Stokholm og Mads Bryde Andersen en stopper for ved at tilbyde Michael B. Elmer bijobs og vennetjenester.

Som fremgangsmåder for at nå frem til de ønskede svigagtige afgørelser, der var bestilt hos ham, benyttede Michael B. Elmer sig af allerede kendte svigagtige metoder ved domstolene.

Michael B. Elmer har brugt metoder som undertrykkelse og bortskaffelse af bevismaterialer, usandfærdige og misvisende gengivelser af faktiske forhold, tilførelse af løgne og opdigtede historier i retsbøger, ulovlige og unødige forhalinger af sagsbehandling mv..

I ledtog med højesteretsdommer Jon Stokholm og advokat Mads Berendt har dommer Michael B. Elmer bl.a. præsteret ulovligt at forhale flere retssager mod foreningen DIFO i årevis, således at Jon Stokholm og Mads Bryde Andersen kunne blive færdige med deres betænkning om administration af domænenavne i Danmark.

Her benyttede Michael B. Elmer sig af enhver tænkelig lejlighed til at få sagerne udsat. Han aflyste berammede domsforhandlinger, sammenlagde færdige forberedte retssager med nye retssager, krævede tredjepart processtilvarslet i sager, som parten ingen interesse havde at være part i, udsatte flere gange allerede omberammede domsforhandlinger, afviste nogle af sagerne, og afsagde til sidst de bestilte svigagtige afgørelser til fordel for foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S.

Michael B. Elmer har til fordel for bijobsleverandører fusket og svindlet sig frem til den fejlagtige domskonklusion, at foreningen DIFO havde fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

Som præmis for den svigagtige dom til fordel for vennerne lagde dommer Michael B. Elmer udokumenteret til grund,

 • (1) at brancheforeningen FIL, indtil 1999, havde registreringsaftaler med ejerne af domænenavne med endelsen ".dk";

 • (2) at registrering af et domænenavn med endelsen ".dk" var en aftale mellem brancheforeningen FIL og registranterne, som udgjorde brancheforeningen FILs kundeportefølje;

 • (3) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs kundeportefølje;

 • (4) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs aftaler med indehavere af domænenavne med endelsen ".dk";

 • (5) at brancheforeningen FIL indtil 1999 var administrator af ".dk", og at foreningen DIFO i 1999 har overtaget administrationen af ".dk" fra brancheforeningen FIL;

 • (6) at aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA's regering og ICANN havde tildelt foreningen DIFO rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark;

 • (7) at foreningen DIFO havde fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra ICANN.

DOKUMENTERET FAKTUM:

 • (1) Brancheforeningen FIL havde hverken kundeportefølje eller registreringsaftaler med registranter af domænenavne.

 • (2) Registrering af et domænenavn med endelsen ".dk" var en aftale mellem registranten og den ISP, der har leveret domænenavnet til registranten.
  Registranterne var hverken kunder hos brancheforeningen FIL eller udgjorde brancheforeningen FILs kundeportefølje.

 • (3) Foreningen DIFO har ikke på noget tidspunkt overtaget nogen kundeportefølje eller nogle aftaler fra Brancheforeningen FIL.
  Brancheforeningen FIL havde sine medlemmer, ISP'erne, akkurat som enhver anden brancheforening i Danmark. Medlemmerne af brancheforeningen FIL, ISP'erne, betalte hvert 6.000,00 kr. i årligt kontingent til brancheforeningen.
  Foreningen DIFO har hverken overtaget medlemmerne eller andet fra brancheforeningen FIL.

 • (4) Brancheforeningen FIL havde ingen aftaler med indehavere af domænenavne med endelsen ".dk". Det var ISP'erne selv, som havde registreringsaftaler med deres respektive domænekunder.
  Brancheforeningen FIL har aldrig haft nogen kundeportefølje eller aftaler med domænenavneregistranter at overdrage til foreningen DIFO.

 • (5) Brancheforeningen FIL har aldrig været administrator af ".dk". Brancheforeningen FIL har alene været administrator af medlemskab af brancheforeningen.
  Indtil 1999 var det selskabet DKnet A/S, der - på baggrund af en hostmasteraftale med ISP'erne - var administrator af ".dk".
  Foreningen DIFO har ikke overtaget nogen administration af ".dk" fra brancheforeningen FIL.

 • (6) Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA's regering og ICANN omhandler ikke landekodedomænenavne som ".dk", og aftalememorandummet har ikke tildelt foreningen DIFO nogle som helst rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

 • (7) Foreningen DIFO er en forening som en hvilken som helst anden forening i Danmark.
  Foreningen DIFO har ikke fået rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra ICANN.

Emne: Dommerbijobberi, Korruption, Fusk, Manipulation, Løgne, Svindel, Magtmisbrug, Skueprocesser, Bedrageri, Retssager, Omgåelse af sandhed og fakta.
Personer: Michael B. Elmer, fhv. vicepræsident ved Sø- og Handelsretten, formand for Irak- og Afghanistankommissionen, voldgiftsdommer
Organisationer: Sø- og Handelsretten, Irak- og Afghanistankommissionen, Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen, Domstolene.
Steder: København, Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Dokumentation:
Udskrift fra IANA's (ICANN) database over administratorer af landekodedomæner i 1999, med DKnet A/S registreret som administrator af .dk-topdomænet.     Pr. 26/08-1999 var det selskabet DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746, og IKKE brancheforeningen FIL, der var administrator af topdomænet .dk.
Registreringen af DKnet A/S i USA i IANA's database indebar ikke i sig selv nogen tildeling af juridiske rettigheder eller kompetencer til DKnet A/S, hverken fra IANA's side eller fra ISP'ernes side. DKnet A/S' juridiske rettigheder og kompetencer var defineret i en hostmasteraftale med ISP'erne.
 
Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen)     DK Hostmaster A/S (DKnet A/S) havde via delegeringen fra internettets rodzone af .dk til sine navneservere den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da den indgåede hostmasteraftale med ISP'erne var udløbet. Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S og det DIFO ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S, skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516, CVR nr. 24210375 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen).     DK Hostmaster A/S (skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516) købt DKnet A/S' navneservere med delegeringen fra internettets rodzone af .dk og fik den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da der ikke var indgået nogen hostmasteraftale med ISP'erne. Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S og det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Topdomænet .dk på internettets rodservere. Delegering af domænenavne på internettet sker fra navneservercomputer til navneservercomputer. Se delegeringen af .dk på side 17 og 26 af rodzonefilens indhold.     Topdomænet .dk er oprettet i internettets rodsystem på de over 325 navneservercomputere, som ISP'erne verden over stiller til rådighed for internetsamfundet. Internettets rodsystem tilhører ikke USA's regering, men tilhører ISP'erne verden over. Topdomænet .dk var oprindeligt delegeret fra rodsystemet til 2 Unix-computere administreret af DKnet A/S. Delegeringen er overgået til DK Hostmaster A/S' navneservere.
 
Administratoropgaven for .dk er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516. Dette kan læses i ledelsens årsberetning.     Administratoropgaven for .dk-topdomænet er ikke gået fra DKnet A/S til foreningen DIFO, og derefter fra foreningen DIFO til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 - nuværende DK Hostmaster A/S. Såvel brancheforeningen FIL som foreningen DIFO har på intet tidspunkt været administrator af topdomænet .dk eller haft nogen domænekundeportefølje eller indgået nogen aftaler med domænenavneregistranter.
 
Foreningen DIFO´s driftsoverenskomst med DK Hostmaster A/S. En ulovlig selvkontrahering med krav om årlige licensbetalinger på ca. 5 mio. kr. for DIFO's opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN.     I stedet for at indgå en hostmasteraftale med ISP'erne valgte Mads Bryde Andersen og Martin von Haller Grønbæk på vegne af DIFO og DK Hostmaster A/S at indgå en licensaftale med sig selv på begge sider af bordet, hvor DIFO sælger opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN. Betalingerne blev brugt til at købe beskyttelse hos højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og andre involverede i svindlen.
 
Årsregnskab for foreningen DIFO, perioden 1.juli 1999 - 31. december 2000, med ledelsens årsberetning. Her satte klagenævnet spørgsmålstegn ved foreningen DIFO's rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark.     Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis har hele tiden vidst, at foreningen DIFO ikke havde de fornødne rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark. Dette hindrede dog ikke dem i at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til fordel for deres bijobsleverandør DIFO.
 
Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA og ICANN om et DNS-projekt vedr. design, udvikling og afprøvning af procedurer og metoder for fremtidige generiske og private top-domænenavne.     Aftalememorandummet omhandler ikke landekodedomænenavne som f.eks. ».dk«, men omhandler (og har siden dannet grundlag for) oprettelse af generiske topdomænenavne som f.eks. ».biz«, ».info«, ».name«, ».pro« og private topdomænenavne som f.eks. ».jobs«, ».museum«, ».asia«, ».aero«, ».cat«, ».post«, ».tel«, ».travel« mfl.
 
IANA-Kontrakt mellem USA og ICANN vedr. ICANN's koordinering af tildelingen af Internettets tekniske protokolparametre og rapportering om opdatering af kontaktoplysninger vedr. landekodedomænenavne.     ICANN's opgaver i forhold til landekodedomænenavne er begrænset til udarbejdelse af rapporter om anmodninger om opdatering af navneservere og oplysninger om valgte administratorer mv. ICANN har i denne forbindelse udtrykkeligt fået et forbud mod at lave om på de etablerede politiker og har ingen juridiske muligheder til at tildele rettigheder i forhold til landekodedomæner.
 
Forskningsministeriets brev af 8. juli 1998 til brancheforeningen FIL vedr. »omorganisering af den danske hostmaster-funktion« og »Rammeaftale/MoU om hostmaster-funktionen og om ISP’ernes administration af adresser/domænenavne«     Forskningsministeriet havde hverken juridiske rettigheder eller hjemmel til at kunne bestemme over ISP'ernes produkter og ydelser som domænenavne. Forskningsministeriet opfordrede derfor ISP'erne om at regulere sig selv via en overenskomst, en rammeaftale kaldet »Memorandum of Understanding (MoU)«, mellem alle relevante aktører.
 
Østre Landsrets kendelse i sag B-2966-00 med forbud mod foreningen DIFO’s forsøg på at inddrage domænenavnet co.dk fra DMS. Østre Landsret slog fast, at DMS ikke var omfattet af foreningen DIFO’s regelsæt.     Med opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN og en fiktiv overtagelse af en kundeportefølje fra foreningen FIL vedtog DIFO et regelsæt, som ifølge Mads Bryde Andersen indeholder »en særlige ekspropriationsbestemmelse i § 4, stk. 1«.
Østre Landsret nedlagde et forbud mod DIFO's beslutning om at inddrage co.dk i henhold til regelsættets § 4, stk. 1, da DMS ikke var medlem af DIFO og DIFO ikke havde de fornødne rettigheder og kompetencer.
 
Advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholms ansøgning om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at påkære Østre Landsrets forbud til Højesteret.     Her gjorde advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholm usandfærdigt gældende, at foreningen DIFO havde overtaget en kundeportefølje og domænenavneaftaler fra brancheforeningen FIL, og at DIFO havde fået mandat fra ICANN til bl.a. at vedtage et regelsæt om inddragelse af domænenavne og at DIFO afleder sine påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN's påståede »faktiske kompetence«.
 
Mette Christensen, Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønnes fejlagtige dom til fordel for foreningen DIFO, jf. Højesterets dom af 23. januar 2006.     Her har flere bijobsdommere fusket og svindlet sig frem til den fejlagtige domskonklusion, at foreningen DIFO havde fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens retsbog af 5. maj 2008.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Sø- og Handelsretten har DIFO bindende til retsbogen anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men bevisførelsen ved Sø- og Handelsretten ændrede ikke noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens dombog af 27. juni 2008.     Selvom DIFO bindende til retsbogen har anerkendt og tilstået hverken at have fået rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL, står Højesterets tidligere fejlagtige dom ved magt. Kun højesteretsdommerne selv måtte ophæve den fejlagtige højesteretsdom. Undersottere måtte ikke foretage selvstændige bedømmelser.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets retsbog af 27. september 2010.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Københavns Byret har DIFO på ny, bindende til retsbogen, anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men heller ikke bevisførelsen ved Københavns Byret ændrede noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets dombog af 29. oktober 2010.     DIFO har flere gange, i forskellige vendinger, over for Sø- og Handelsretten, Københavns Byret og Østre Landsret, anerkendt og tilstået, at DIFO hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtog nogen kundeportefølje fra FIL. »Det var en fejl!«, gentog DIFO's advokat flere gange. Men lige meget hjalp det. At beviserne peger i den modsatte retning af højesteretsdomme er ikke noget problem for højesteretsdommerne og Domstolsstyrelsen.

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.