DE AFSLØREDE

Hemmeligt netværk med flere dommere afsløret i omfattende svindel og bedrageri.


Du kan narre en del af folket hele tiden - og hele folket noget af tiden. Men du kan ikke narre hele folket hele tiden...  (Abraham Lincoln)
At en person står på listen betyder, at vedkommende har fusket og svindlet i en sådan grad, at det kan dokumenteres. Personen har ikke været ærlig, og har til skade for andre gjort noget, som ikke burde have fundet sted.

Underbygget med over 14 års indgående efterforskning og flere tusinder sider dokumentation kan vi her afsløre identiteten på nogle af landets misbrugere af tillid. I årevis har de fusket, svindlet og bedraget borgere og virksomheder for formuer.

Dokumenter og afgørelser fra personer på listen bør du gøre alt i din magt for at undgå at efterleve, da der er nærliggende risiko for fusk og svindel. Forlang fyldestgørende dokumentation fra dem.

Den organiserede svindel har stået på i årevis, og nogle af personerne på listen er rutinerede bedragere og tricksbedragere med talrige afledningsmanøvrer i bagagen. Lad dig ikke besnakke. De er hensynsløse og burde være uegnet til stillinger, der bygger på tillid.

Opgør med højesteretsdommernes bijobberi og svindel ved domstolene

Har du haft med dem at gøre, bør du undersøge dine muligheder for evt. erstatning eller noget andet. De skylder offentligheden at stå til ansvar for deres handlinger.

Det hemmelige netværk, vi har efterforsket, tæller p.t. ca. 60 personer. Deres identitet vil løbende blive afsløret her på siden. Informér om problemet og gør det sværere for andre embedsmænd at svindle.

Svindel ved danske domstole er uacceptabel og udgør et klart brud på internationale normer og værdier. Der bør være nultolerance for korruption og svindel i embedsværket i Danmark. Embedsmænd bør overholde deres sandhedspligt og landets love, som ikke skal gradbøjes.

Dommere og andre embedsmænd skal fremover ikke kunne gøre sig forhåbninger om svindel og handlinger imod internationale normer uden reaktion fra samfundet.

Der ca. 5 mio. indbyggere i Danmark, og de afslørede - uanset hvilke stillinger de har misbrugt - repræsenterer ikke Danmark. Der er rigtig mange dommere og andre topembedsmænd i Danmark, og de fleste af dem er hæderlige.

Men nogle højesteretsdommeres bijobberi og organiseret svindel ved domstolene har taget overhånd. Og det er endnu ikke lykkedes dommerne selv at løse problemet. Derfor er det afgørende, at vi kommer til bunds i det her og får ryddet op.

Det er af afgørende betydning for befolkningens tillid til domstolene og til regeringen, at afsløret dommere og andre embedsmænd kommer ud på et sidespor.

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Klagenævnet for domænenavnes formand. Fuskede og svindlede til fordel for bijobsleverandører. Dækkede over foreningen DIFO's bedrageri mod passende betaling.

Klagenævnet for domænenavne afsløret i fusk og vildledning

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis blev taget på fersk gerning, mens de fuskede til fordel for deres bijobsleverandører, foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S.

Læs mere ...
 
Mads Bryde Andersen, prof., Københavns Universitet
Mads Bryde Andersen, prof., Københavns Universitet
Solgte licens for opdigtede rettigheder og bedrog for millioner. Danmarks Victor Lustig. Organiserede omfattende svindel og købte sig beskyttelse hos dommere.

Mads Bryde Andersen, juraprofessor på Københavns Universitet, formand for Radio- og tv-nævnet, stifter og mangeårig formand for foreningen DIFO, næstformand for Helge Sanders domæneudvalg, voldgiftsdommer

Afsløret i omfattende organiseret svindel, bedrageri, bestikkelse, korruption og forsøg på at dække over organiseret svindel og bedrageri.

Læs mere ...
 
Lene Pagter Kristensen, højesteretsdommer
Lene Pagter Kristensen, højesteretsdommer
Misbrugte dommerembedet og samfundets tillid til det yderste. Modtog bestikkelser maskeret som honorar for bijobs. Fuskede og svindlede og bedrog for formuer.

Lene Pagter Kristensen, højesteretsdommer, formand for bl.a. Dommerudnævnelsesrådet og Den Særlige Klageret, mangeårig formand for foreningen DIFO's klagenævn, voldgiftsdommer

Afsløret i omfattende organiseret svindel, bedrageri, bestikkelse, korruption og magtmisbrug. Står bag stribevis af svigagtige afgørelser, såvel inden for som uden for domstolene, herunder i nævn og råd mv.

Læs mere ...
 
Advokat, højesteretsdommer og lovforfatter Jon Stokholm
Advokat, højesteretsdommer og lovforfatter Jon Stokholm
Medvirkede i DIFO's svindel med opdigtede rettigheder som advokat, hvidvaskede rettighederne som lovforfatter, og dækkede over svindlen som højesteretsdommer.

Jon Stokholm, højesteretsdommer, formand for Konkurrenceankenævnet og Advokatnævnet, bestyrelse i Bikubenfonden, fhv. formand for Advokatsamfundet, fhv. advokat for DIFO, formand for Helge Sanders domæneudvalg, voldgiftsdommer

Afsløret i omfattende organiseret svindel, bedrageri, bestikkelse, korruption, magtmisbrug og forsøg på at dække over organiseret svindel og bedrageri. Har som advokat og efterfølgende som højesteretsdommer været involveret i omfattende svindel og bedrageri, og står bag stribevis af svigagtige afgørelser.

Læs mere ...
 
Kaspar Linkis, Landsdommer
Kaspar Linkis, Landsdommer
Svindlede og bedrog for at skaffe sig ekstraindtægter. Forsøgte at dække over sit netværks omfattende organiseret svindel ved nævn og råd og domstolene.

Kaspar Linkis, Landsdommer, næstformand i Dommerudnævnelsesrådet, fhv. forligsmand, mangeårig næstformand for foreningen DIFO's klagenævn, voldgiftsdommer

Afsløret i omfattende organiseret svindel, bedrageri, korruption, magtmisbrug og forsøg på at dække over organiseret svindel og bedrageri.

Læs mere ...
|<<  1 2 3  >>| 

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.